Ο συνεργάτης σας στην αντιστήριξη εκσκαφών

Αντιστηρίξεις εκσκαφών, πασσαλοσανίδες, δονητικοί & κρουστικοί πασσαλοπήκτες, συστήματα άντλησης well points, εργαλεία μεταφοράς εγκατάστασης και σύνδεσης σωλήνων μεγάλης διαμέτρου – βάρους, αντλίες βυθοκόρησης, πώματα σφράγισης και ελέγχου σωλήνων & οχετών, αντηρίδες, εξαρτήματα, κ.α…..

Επικοινωνήστε μαζί μας