Η εταιρεία BELL κατασκευάζει σειρά υδραυλικών αντλιών βυθοκόρησης υψηλής απόδοσης, για σύνδεση στο μπαστούνι υδραυλικού εκσκαφέα ή/και ελεύθερη ανάρτηση από γερανό και σύνδεση σε τροφοδότη υδραυλικών (Power pack).

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία μοντέλων με αποδόσεις από 300 έως 3150 m3/h (μέση άμμος 230 μm). Όλα τα μοντέλα φέρουν εγκατάσταση για σύνδεση με αντλίες υδροβολής και μπορούν να εξοπλιστούν με διαφορετικές κεφαλές για κάθε είδος εργασίας. Όλες οι κεφαλές αντλιών είναι εναλλάξιμες, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια αντλία για διαφορετικούς σκοπούς!

Υπάρχει δυνατότητα τροποποιήσεων ανάλογα με τις ανάγκες κάθε έργου κατόπιν συμφωνίας.

Ενδεικτικές εφαρμογές:

 • Εκβάθυνση λιμανιών, ποταμών, καναλιών κ.λπ.
 • Καθαρισμός δεξαμενών λυμάτων
 • Εκκένωση σωληνώσεων έγχυτων πασσάλων θεμελίωσης
 • Εκκένωση ανοικτών φορτηγίδων
 • Εξόρυξη άμμου/ αμμοχάλικου
 • Σε σταθμούς προώθησης (Booster stations)
 • Αποκαταστάσεις παραλιών

Χαρακτηριστικά:

ΜΜ BELL 100 BELL 150 BELL 200 BELL 250 BELL 300 BELL 400
Μέγιστη απόδοση μίγματος

m3/h

300 500 800 1250 1800 3150
Μέγιστες στροφές rpm 1350 1300 1200 900 750 600
Μέγιστη ισχύς στον άξονα kW 30 75 110 190 300 500
Μανομετρικό ύψος m 40 55 65 65 65 65
Οπή αναρρόφησης

Ǿ mm

100 150 200 250 300 400
Σωλήνες εκροής

Ǿ mm

100 150 200 250 300 400
Σφαιρική δίοδος mm 50 75 125 130 155 210
Βάρος χωρίς κεφαλή υδραυλική έκδοση kg 550 950 1200 2000 3500 7750
Βάρος χωρίς κεφαλή ηλεκτρική έκδοση kg 1000 1375 1900 2900 4600 9150
Υδραυλική πίεση bar 250 250 250 250 300 300
Υδραυλική παροχή L/min 85 195 290 425 600 1000
Υδραυλική παροχή κοπτήρα L/min 15-20 15-20 35-50 35-50 70-110 140-210
Ισχύς κοπτήρα kW 8.3 8.3 21 21 46 105

Κεφαλές βυθοκόρησης BELL.

Κεφαλή βυθοκόρησης άμμου.

Για αμμώδεις πυθμένες.

 • Μπεκ υδροβολής περιμετρικά της κεφαλής
 • Δυνατότητα σύνδεσης σε εκσκαφέα και σε γερανό
 • Υψηλή παραγωγή στερεών

Κεφαλή φορτηγίδων

Για την εκκένωση και καθαρισμό επίπεδων φορτηγίδων και δεξαμενών.

 • Μπεκ υδροβολής περιμετρικά της κεφαλής
 • Σύνδεση σε εκσκαφέα και σε γερανό

Κεφαλή κοπής

Για την κοπή και βυθοκόρηση συμπυκνωμένης άμμου και άργιλου.

 • Μπεκ υδροβολής περιμετρικά της κεφαλής
 • Σύνδεση σε εκσκαφέα και σε πλωτή βυθοκόρο με βραχίονα

Κεφαλή κοχλία

 • Βυθοκόρηση με μικρή θόλωση των υδάτων
 • Χρησιμοποιείται και σε μολυσμένες περιοχές
 • Μικρότερη άντληση νερού
 • Χρησιμοποιείται για επιπέδωση του πυθμένα
 • Υψηλά ποσοστά στερεών

Διπλή κεφαλή κοπής

 • Εκκένωση σωληνώσεων έγχυτων πασσάλων θεμελίωσης
 • Ελεύθερη ανάρτηση από γερανό
 • Υψηλή ροπή κοπτήρων
 • Καθαρισμός του εσωτερικού των σωληνώσεων με υδροβολή

Εξοπλισμός ελέγχου βυθοκόρησης

Περιλαμβάνει:

 • Πλαίσιο με κουβούκλιο
 • Μετρητή ροής (ηλεκτρομαγνητικό)
 • Μετρητή πυκνότητας (μη πυρηνικό)
 • Δείκτη πίεσης
 • Δείκτη καινού
 • Λογισμικό
 • Οθόνη παρακολούθησης

Στην οθόνη παρακολούθησης θα φαίνονται συνεχώς και σε πραγματικό χρόνο οι παρακάτω ενδείξεις:

 • Συνολική παραγωγή μείγματος
 • Συνολική παραγωγή στερεών
 • Πίεση στον σωλήνα εκροής
 • Κενό στον σωλήνα αναρρόφησης
 • Θερμοκρασία

Όλα τα δεδομένα θα καταγράφονται από το λογισμικό και μπορούν να διαβαστούν σε ανά πάσα στιγμή οπουδήποτε στον κόσμο. Αποτελεσματική βυθοκόρηση σημαίνει μεγαλύτερη παραγωγή στερεών, μειώνοντας ταυτόχρονα την κατανάλωση καυσίμου του συνολικού συστήματος.

Τα εξαρτήματα είναι εγκατεστημένα σε βαρέως τύπου χαλύβδινο πλαίσιο με ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες κλειστό κουβούκλιο, το οποίο φέρει κρίκους ανύψωσης και υποδοχές για πιρούνια περονοφόρου, που εξασφαλίζουν ασφαλή και εύκολο χειρισμό.

Ο μετρητής ροής προσδιορίζει τη συνολική ροή του μείγματος και σε συνδυασμό με το μετρητή πυκνότητας υπολογίζεται η συνολική παραγωγή σε στερεά. Τα στοιχεία εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη παρακολούθησης, είναι ζωτικής σημασίας πληροφορίες για την αποτελεσματική βυθοκόρηση, κάνουν τη δουλειά του χειριστή πολύ πιο εύκολη και είναι χρήσιμα σε περιπτώσεις έρευνας.

Υπάρχει δυνατότητα τροποποιήσεων ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εργασίας, κατόπιν συμφωνίας.