Για πάνω από 40 χρόνια η εταιρεία ICE (International Construction Equipment B.V.) κατασκευάζει συστήματα και εξοπλισμούς για έργα αντιστήριξης και θεμελιώσεων. Η γκάμα περιλαμβάνει:
 • δονητικές σφύρες (πασσαλοπήκτες) πολλών τύπων,
 • τροφοδότες υδραυλικών από 212 έως 3330 l/min,
 • συστήματα σιαγόνων για πασσάλους κάθε τύπου,
 • συστήματα δονητικών τορπίλων βελτίωσης εδάφους.

Το εργοστάσιο προσφέρει:

 • πλήρη γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων,
 • μεγάλη εμπειρία και λύσεις για κάθε πρόβλημα αντιστήριξης / θεμελίωσης,
 • μεγάλη εμπειρία σε έργα offshore,
 • δίκτυο αντιπροσώπων σε πάνω από 50 χώρες,
 • υψηλή διαθεσιμότητα ανταλλακτικών,
 • μεγάλο στόλο εξοπλισμού προς μίσθωση,
 • εκπαίδευση προσωπικού επί τόπου του έργου,
 • ανταλλαγές, αποσύρσεις εξοπλισμών,
 • ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα.

Δονητικές σφύρες ICE.

Η εταιρεία κατασκευάζει γκάμα δονητικών σφυρών για ελεύθερη ανάρτηση από γερανό ή για σύνδεση στο μπαστούνι υδραυλικού εκσκαφέα …

περισσότερα…

Τροφοδότες υδραυλικών ICE.

Οι τροφοδότες υδραυλικών χρησιμοποιούνται για την παροχή ενέργειας σε υδραυλικά μηχανήματα όπως δονητικοί και κρουστικοί πασσαλοπήκτες, δονητικές τορπίλες …

περισσότερα…

Συστήματα σιαγόνων ICE.

Υπό κατασκευή

Δονητικές τορπίλες ICE (Vibroflots).

Οι Vibroflots είναι υδραυλικοί δονητές τορπιλοειδούς σχήματος οι οποίοι εισέρχονται κάθετα στο έδαφος, χρησιμοποιώντας την δόνηση, το βάρος τους και πίεση νερού. Χρησιμοποιούνται…

περισσότερα…