Ελεύθερα αναρτώμενες σφύρες ICE κανονικής συχνότητας

416L

23 kgm

647 kN

1600 rpm

περισσότερα…

32NF

32 kgm

955 kN

1650 rpm

περισσότερα…

815D

45 kgm

1250 kN

1592 rpm

περισσότερα…

815C

46 kgm

1250 kN

1570 rpm

περισσότερα…

55NF

54 kgm

1711 kN

1700 rpm

περισσότερα…

82NF

81 kgm

2567 kN

1700 rpm

περισσότερα…

1412C

110 kgm

2300 kN

1380 rpm

περισσότερα…

110NF

110 kgm

2198 kN

1350 rpm

περισσότερα…

130NF

130 kgm

2794 kN

1400 rpm

περισσότερα…

150NF

150 kgm

3224 kN

1400 rpm

περισσότερα…

170NF

170 kgm

3654 kN

1400 rpm

περισσότερα…

200NF

200 kgm

4300 kN

1400 rpm

περισσότερα…

250NF

250 kgm

5374 kN

1400 rpm

περισσότερα…

300NF

300 kgm

6150 kN

1400 rpm

περισσότερα…

500NF

500 kgm

10748 kN

1400 rpm

περισσότερα…

Ελεύθερα αναρτώμενες σφύρες ICE μεταβλητής συχνότητας

416L

23 kgm

647 kN

1600 rpm

περισσότερα…

32NF

32 kgm

955 kN

1650 rpm

περισσότερα…

815D

45 kgm

1250 kN

1592 rpm

περισσότερα…

815C

46 kgm

1250 kN

1570 rpm

περισσότερα…

55NF

54 kgm

1711 kN

1700 rpm

περισσότερα…

82NF

81 kgm

2567 kN

1700 rpm

περισσότερα…

1412C

110 kgm

2300 kN

1380 rpm

περισσότερα…

110NF

110 kgm

2198 kN

1350 rpm

περισσότερα…

130NF

130 kgm

2794 kN

1400 rpm

περισσότερα…

150NF

150 kgm

3224 kN

1400 rpm

περισσότερα…

170NF

170 kgm

3654 kN

1400 rpm

περισσότερα…

200NF

200 kgm

4300 kN

1400 rpm

περισσότερα…

250NF

250 kgm

5374 kN

1400 rpm

περισσότερα…

300NF

300 kgm

6150 kN

1400 rpm

περισσότερα…

500NF

500 kgm

10748 kN

1400 rpm

περισσότερα…