Οι Vibroflots είναι υδραυλικοί δονητές τορπιλοειδούς σχήματος οι οποίοι εισέρχονται κάθετα στο έδαφος, χρησιμοποιώντας την δόνηση, το βάρος τους και πίεση νερού. Χρησιμοποιούνται για συμπύκνωση και σταθεροποίηση χαλαρών κοκκωδών εδαφών και την κατασκευή χαλικοπασσάλων. Για την αύξηση του βάθους έμπηξης χρησιμοποιούνται στελέχη προέκτασης του ύψους της τορπίλης.

Η δόνηση δημιουργείται από το έκκεντρο βάρος που βρίσκεται εντός της τορπίλης με την βοήθεια υδραυλικού κινητήρα και των υδραυλικών που παρέχει ο τροφοδότης (power pack). Η έμπηξη διευκολύνεται από την εκτόξευση νερού (jetting) στην μύτη και τις πλευρές της τορπίλης.

Καθώς προχωρά η έμπηξη της τορπίλης και η συμπύκνωση του εδάφους, δημιουργείται ένας κρατήρας στην επιφάνεια. Η εξολκή γίνεται σε βήματα π.χ. ανά 50 cm, με ταυτόχρονη πλήρωση του κρατήρα με κατάλληλο υλικό και τμηματική επανασυμπύκνωση.

Η χρήση του Vibroflot μπορεί να γίνει με ελεύθερη ανάρτηση από γερανό ή με την βοήθεια ιστού. Η πρόοδος και τα δεδομένα της εργασίας παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη που βρίσκεται στην καμπίνα του χειριστή απ’ οπού μπορούν να ληφθούν για χρήση σε μεταγενέστερο χρόνο, π.χ. σε αναφορές εργασίας.

Η ICE παρέχει δύο μοντέλα που είναι σχεδόν πανομοιότυπα όσον αφορά τις διαστάσεις τους. Η διαφορά τους έγκειται στην παρεχόμενη έκκεντρο ροπή. Και τα δύο μοντέλα προσφέρουν αρθρωτή συναρμολόγηση και διάφορα αξεσουάρ ανάλογα με την εργασία που θα εκτελέσουν.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

V 180

Έκκεντρος ροπή 5,5 kgm

στροφές λειτουργίας 1800 rpm

φυγόκεντρος δύναμη 195 kN

εύρος ταλάντωσης (στην μύτη) 20 mm

μεγ. στατική δύναμη έλξης 500 kN

παροχή λαδιού 450 L/min

μεγ. υδραυλική πίεση 350 bar

περισσότερα…

V 230

Έκκεντρος ροπή 11 kgm

στροφές λειτουργίας 1800 rpm

φυγόκεντρος δύναμη 388 kN

εύρος ταλάντωσης (στην μύτη) 24 mm

μεγ. στατική δύναμη έλξης 500 kN

παροχή λαδιού 450 L/min

μεγ. υδραυλική πίεση 350 bar

περισσότερα…