Για πάνω από 40 χρόνια η εταιρεία ICE (International Construction Equipment B.V.) κατασκευάζει συστήματα και εξοπλισμούς για έργα αντιστήριξης και θεμελιώσεων. Η γκάμα περιλαμβάνει:
 • δονητικές σφύρες (πασσαλοπήκτες) πολλών τύπων,
 • τροφοδότες υδραυλικών από 212 έως 3330 l/min,
 • συστήματα σιαγόνων για πασσάλους κάθε τύπου,
 • συστήματα δονητικών τορπίλων βελτίωσης εδάφους.

Το εργοστάσιο προσφέρει:

 • πλήρη γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων,
 • μεγάλη εμπειρία και λύσεις για κάθε πρόβλημα αντιστήριξης / θεμελίωσης,
 • μεγάλη εμπειρία σε έργα offshore,
 • δίκτυο αντιπροσώπων σε πάνω από 50 χώρες,
 • υψηλή διαθεσιμότητα ανταλλακτικών,
 • μεγάλο στόλο εξοπλισμού προς μίσθωση,
 • εκπαίδευση προσωπικού επί τόπου του έργου,
 • ανταλλαγές, αποσύρσεις εξοπλισμών,
 • ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα.