Από το 1974 η εταιρεία PVE B.V. κατασκευάζει μηχανήματα και εξοπλισμούς για έργα θεμελιώσεων και αντιστήριξης.

Μέλος του ομίλου DIESEKO B.V. και σε συνδυασμό με την αδελφή εταιρεία ICE B.V. προσφέρουν την μεγαλύτερη γκάμα μηχανημάτων στον τομέα τους. Η πολυετής εμπειρία της εταιρείας και η αποδεδειγμένη ανά τον κόσμο αξιοπιστία των εξοπλισμών που παράγει, εγγυώνται την αντιμετώπιση των προκλήσεων των σύγχρονων έργων υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Η γκάμα περιλαμβάνει:

  • Δονητικές σφύρες,
  • Τροφοδότες υδραυλικών,
  • Συστήματα σιαγόνων,
  • Δακτυλιοειδείς δονητικές σφύρες,
  • Resonators (συστήματα ηχοβολισμού),
  • Υδραυλικές κρουστικές σφύρες,
  • Υδραυλικές πρέσες έμπηξης πασσάλων,
  • Τρυπανοκεφαλές,

Δονητικές σφύρες PVE.

υπό κατασκευή

Τροφοδότες υδραυλικών PVE.

υπό κατασκευή

Συστήματα σιαγόνων PVE.

υπό κατασκευή

Δακτυλιοειδείς δονητικές σφύρες PVE.

υπό κατασκευή

Resonators (συστήματα ηχοβολισμού) PVE.

υπό κατασκευή

Υδραυλικές κρουστικές σφύρες PVE.

υπό κατασκευή

Υδραυλικές πρέσες PVE.

υπό κατασκευή

Τρυπανοκεφαλές PVE.

υπό κατασκευή