Αφοί Πεπόνα Ο.Ε

Η εταιρεία ΕΞ.Τ.ΕΡ. Αφοι Πεπόνα Ο.Ε. δημιουργήθηκε το 2005 από μετατροπή της ατομικής επιχείρησης ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΠΟΝΑΣ Εξοπλισμοί Τεχνικών Έργων.

Σκοπός της εταιρείας είναι η πώληση και εκμίσθωση εξοπλισμών για την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων. Ειδικότερα, εξοπλισμών για την αντιστήριξη εκσκαφών & ορυγμάτων παντός τύπου, συστημάτων χειρισμού φορτίων ειδικά σχεδιασμένων για εργοταξιακή χρήση, μηχανημάτων για την έμπηξη εξολκή πασσάλων και την κατασκευή έργων θεμελίωσης, συστημάτων άντλησης, εργαλείων τοποθέτησης & σύνδεσης σωλήνων μεγάλης διαμέτρου κ.λ.π.

Η εταιρεία διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στην διάθεση και υποστήριξη των παραπάνω εξοπλισμών. Σε συνεργασία και με την υποστήριξη αναγνωρισμένων Οίκων του εξωτερικού, μελετούμε κάθε έργο ξεχωριστά και προσφέρουμε την καλύτερη οικονομοτεχνική λύση προσαρμοσμένη στις δυνατότητες κάθε πελάτη και τις απαιτήσεις κάθε έργου.

Η γκάμα των προϊόντων περιλαμβάνει μεταλλικά συστήματα αντιστήριξης ορυγμάτων διαφόρων τύπων, μεταλλικές πασσαλοσανίδες θερμής και ψυχρής έλασης, δονητικούς πασσαλοπήκτες συνδεόμενους στο μπαστούνι υδραυλικού εκσκαφέα ή αναρτώμενους από γερανό, τροφοδότες υδραυλικών, συστήματα σιαγώνων για πασσαλοσανίδες, σιδηροσωλήνες και πασσάλους από μπετόν ή ξύλο. Επίσης συστήματα για την μεταφορά και τοποθέτηση σωλήνων και προκατασκευασμένων τμημάτων φρεατίων. Συστήματα έλξης για την σύνδεση τσιμεντοσωλήνων μεγάλης διαμέτρου και βάρους, τροχήλατες γερανογέφυρες, συστήματα χειρισμού φορτίων με τεχνολογία καινού, αντηρίδες κ.λ.π.

Όλα τα προϊόντα που διαθέτουμε κατασκευάζονται σύμφωνα με τους πιο αυστηρούς Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ποιότητας και ασφάλειας και διαθέτουν πιστοποιητικά έγκρισης τύπου.

Η εταιρεία μας προσφέρει όλα τα παραπάνω προϊόντα σε τιμές εργοστασίου, με την εγγύηση και την υποστήριξη των κατασκευαστών τους. Πολλά από τα παραπάνω προϊόντα διατίθενται και σε μεταχειρισμένα ή προς μίσθωση, από το δικό μας στοκ ή από το στοκ των εργοστασίων.

Προσφέρουμε υπηρεσίες επί τόπου του έργου, για την αναγνώριση των αναγκών, την επιλογή των συστημάτων, την οργάνωση της εργασίας, καθώς και για την εκπαίδευση του προσωπικού στην σύνδεση, χρήση και συντήρηση τους.

Στις εγκαταστάσεις μας και σε χώρο 3.000 m² η εταιρεία μας διαθέτει μόνιμη έκθεση, οργανωμένο συνεργείο επισκευής συστημάτων αντιστήριξης και παρακαταθήκη εξαρτημάτων και ανταλλακτικών.

Οι συνεργάτες μας