Προϊόντα

Συστήματα αντιστήριξης ορυγμάτων SBH:

Συστήματα προσωρινής αντιστήριξης ανοικτών εκσκαφών, συστήματα δίδυμων αυτοαντιστηριζόμενων πανέλων (box), συστήματα οδηγών με ολισθαίνοντα πανέλα και ολισθαίνουσες αντηρίδες, πλαίσια πασσαλοσανίδων, συστήματα τετράπλευρης αντιστήριξης, περισσότερα...

Σιδηρές πασσαλοσανίδες:

Σιδηρές πασσαλοσανίδες για την αντιστήριξη παντός τύπου ανοικτής εκσκαφής.

Προφίλ θερμής και ψυχρής έλασης, αντηρίδες, γωνίες, προφίλ εσωτερικής υποστήριξης, εξαρτήματα, περισσότερα…

Πασσαλοσανίδες PVC GreenWall:

Λόγω της ευελιξίας που προσφέρουν καθώς και της μεγάλης διάρκειας ζωής τους (χωρίς συντήρηση), είναι ιδανικές για παραποτάμιες και παραθαλάσσιες εφαρμογές, έργα αστικού σχεδιασμού και δημιουργίας χώρων πρασίνου καθώς και εργασίες περιβαλλοντικής αποκατάστασης,  περισσότερα…

Προϊόντα ICE:

Δονητικοί πασσαλοπήκτες, τροφοδότες υδραυλικών, συστήματα σιαγόνων, δονητικές τορπίλες βελτίωσης εδάφους (Vibroflots), περισσότερα…

Εργοταξιακές αντλίες SolidPump:

υπό κατασκευή

Προϊόντα PVE:

Δονητικοί πασσαλοπήκτες, τροφοδότες υδραυλικών, σιαγόνες πασσάλων, υδραυλικές κρουστικές σφύρες, υδραυλικές πρέσες πασσάλων, τρυπανοκεφαλές για ιστούς, δακτυλιοειδείς δονητικές σφύρες, περισσότερα…

Συστήματα αντλήσεων Hüdig:

Συστήματα Well Point, εμβολοφόρες ή φυγοκεντρικές, ηλεκτροκίνητες ή ντιζελοκίνητες,  μεταφερόμενες αντλίες κενού, αντλητικά συγκροτήματα λυμάτων, αντλίες μπετονίτη, σωληνώσεις αντλητικών συγκροτημάτων, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, περισσότερα…

Εργαλεία εγκατάστασης σωλήνων Wimag:

Εργαλεία και συστήματα για τον χειρισμό, εγκατάσταση και σύνδεση σωλήνων μεγάλης διαμέτρου, μήκους και βάρους, προκατασκευασμένων δακτυλίων φρεατίων, χυτοσιδηρών καλυμμάτων φρεατίων, περισσότερα…

Εξοπλισμός βυθοκόρησης BELL:

Αντλίες βυθοκόρησης & κεφαλές κοπής, αμφίβιοι εκσκαφείς, υδραυλικοί πλωτοί κοπτικοί βυθοκόροι, σταθμοί προώθησης (Booster stations), αντλίες υδροβολής (Jetting pumps), κ.α.  περισσότερα…

Μηχανήματα θεμελιώσεων WOLTMAN:

Σταθεροί ιστοί επί ερπυστριοφόρου φορέα φέροντες κρουστική σφύρα ή τρυπανοκεφαλή ή δονητική σφύρα για εργασίες θεμελιώσεων, βελτίωσης εδάφους, πασσαλοέμπηξης κ.λπ. Υπό κατασκευή

Προϊόντα LAMPE:

Διογκούμενα ελαστικά πώματα οχετών, συστήματα σφράγισης οχετών, τάπες σωλήνων Mini, συστήματα επιδιόρθωσης σωλήνων, διογκούμενοι ελαστικοί δακτύλιοι ελέγχου συνδέσεων οχετών, τάπες πλήρωσης και παράκαμψης σωλήνων κ.λπ. Υπό κατασκευή

Μεταχειρισμένα:

Αρκετά από τα συστήματα και εξαρτήματα (π.χ. πασσαλοπήκτες, συστήματα αντιστήριξης, laser σωλήνων κ.λπ.) διατίθενται και σε μεταχειρισμένα, περισσότερα…