Τα διογκούμενα ελαστικά πώματα οχετών με διπλό κώνο της Lampe, είναι η εναλλακτική λύση στην σφράγιση οχετών με τάπες και ιδιοκατασκευές.

Πλεονεκτήματα: