Για παραπάνω από 60 χρόνια η εταιρεία LAMPE GmbH, προσφέρει λύσεις στους τομείς του ελέγχου, καθαρισμού και επισκευής σωληνωτών δικτύων κοινής ωφελείας καθώς και στον τομέα ανύψωσης βαρέων αντικειμένων. Ήταν το 1973 όταν η εταιρεία σχεδίασε και κατασκεύασε το πρώτο διογκούμενο ελαστικό γρύλλο (μαξιλάρι) στον κόσμο. Σήμερα οι συσκευές αυτές χρησιμοποιούνται ευρύτατα παγκοσμίως για την ανύψωση βαρέων αντικειμένων και στην διάσωση ανθρώπων από ερείπια.

Στην διάρκεια των ετών αυτών, η εταιρεία έχει σχεδιάσει και αναπτύξει διάφορα προϊόντα όπως:

  • Διογκούμενα ελαστικά πώματα οχετών (Sewer sealing Cushions),
  • Συστήματα σφράγισης οχετών (Sewer sealing systems),
  • Τάπες σωλήνων Mini (Mini pipe plugs),
  • Συστήματα επιδιόρθωσης σωλήνων (Packers),
  • Διογκούμενοι ελαστικοί δακτύλιοι ελέγχου συνδέσεων οχετών (Joint seal testing cushions),
  • Διογκούμενοι ελαστικοί γρύλλοι ανύψωσης βαρέων αντικειμένων (Lifting cushions),
  • Διάφορα.

Η πολύχρονη εμπειρία, η συνεχής έρευνα και το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας LAMPE GmbH, εγγυώνται υψηλής ποιότητας προϊόντα και επαγγελματική υποστήριξη σε όλον τον κόσμο. Η εταιρεία μας διαθέτει τα παραπάνω προϊόντα με τις τιμές και την εγγύηση του εργοστασίου.

Προϊόντα

Διογκούμενα ελαστικά πώματα οχετών

Συστήματα σφράγισης οχετών

Τάπες σωλήνων Mini

 Συστήματα επιδιόρθωσης σωλήνων.

Διογκούμενοι ελαστικοί δακτύλιοι ελέγχου συνδέσεων οχετών

Διογκούμενοι ελαστικοί γρύλλοι ανύψωσης βαρέων αντικειμένων

 Διάφορα Lampe