Η εταιρεία HÜDIG GmbH & Co. KG ιδρύθηκε το 1902 και από το 1957 εδρεύει στο Celle της Γερμανίας. Σήμερα αναγνωρίζεται ως ο κορυφαίος κατασκευαστής συστημάτων ελέγχου υπογείων υδάτων. Η γκάμα συμπληρώνεται από αντλίες λυμάτων, τσιμεντενέματος, υδροβολής και ηλεκτρογεννήτριες.

Παρέχει όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα και τεχνογνωσία για την χρήση των συστημάτων της, από τον σχεδιασμό έως το εργοτάξιο.

Πολλά συστήματα της HÜDIG χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες και χαρακτηρίζονται από την οικονομική λειτουργία, την υψηλή απόδοση και το χαμηλό κόστος συντήρησης.

Ηλεκτρικά συστήματα άντλησης,

περισσότερα…

Ντιζελοκίνητες αντλίες κενού,

περισσότερα…

Εμβολοφόρες αντλίες,

υπό κατασκευή

Αντλίες υδροβολής (jetting),

περισσότερα…

Αντλίες ακαθάρτων (κενού),

περισσότερα…

Αντλίες τσιμεντενέματος,

υπό κατασκευή

Εξαρτήματα αντλήσεων,

περισσότερα…

Γεννήτριες STEP ECON,

περρισσότερα…