Για πάνω από 30 χρόνια η εταιρεία ICE (International Construction Equipment B.V.) κατασκευάζει συστήματα και εξοπλισμούς για έργα αντιστήριξης και θεμελιώσεων. Η γκάμα περιλαμβάνει δονητικές σφύρες, τροφοδότες υδραυλικών, δονητικές πλάκες, τρυπανοκεφαλές, κ.λ.π. Το εργοστάσιο προσφέρει:
  • πλήρη γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων,
  • μεγάλη εμπειρία και λύσεις για κάθε πρόβλημα αντιστήριξης / θεμελίωσης,
  • μεγάλη εμπειρία σε έργα offshore,
  • δίκτυο αντιπροσώπων σε πάνω από 50 χώρες,
  • υψηλή διαθεσιμότητα ανταλλακτικών,
  • μεγάλο στόλο εξοπλισμού προς μίσθωση,
  • εκπαίδευση προσωπικού επί τόπου του έργου,
  • ανταλλαγές, αποσύρσεις εξοπλισμών,
  • ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα.

Κατηγορίες Προϊόντων

Συστήματα σιαγώνων

Τροφοδότες υδραυλικών

Τρυπανοκεφαλές

Αντλίες dredging

Διάφορα ICE