Αρκετά από τα συστήματα και εξαρτήματα (π.χ. πασσαλοπήκτες, συστήματα αντιστήριξης, laser σωλήνων κ.λπ.) διατίθενται και σε μεταχειρισμένα. Οι τύποι, οι ποσότητες και η διαθεσιμότητες των μεταχειρισμένων υλικών αλλάζουν συνέχεια. Για τον λόγο αυτόν σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Όλα τα μεταχειρισμένα υλικά είναι αντικείμενα ενδιάμεσης πώλησης χωρίς προειδοποίηση.