Η εταιρεία κατασκευάζει γκάμα δονητικών σφυρών για ελεύθερη ανάρτηση από γερανό ή για σύνδεση στο μπαστούνι υδραυλικού εκσκαφέα.

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία μοντέλων για όλες τις εργασίες και τύπους φορέα, με έκκεντρο ροπή από 3,2 έως 286 kgm. Εκδόσεις με περιστρεφόμενο σύστημα ανάρτησης (swivel head) καθώς και για υποθαλάσσιες εργασίες.

Όσον αφορά την συχνότητα λειτουργίας τους, οι σφύρες της ICE διακρίνονται σε κανονικής και υψηλής συχνότητας, ενώ κάποια μοντέλα παράγονται και σε εκδόσεις κατά του συντονισμού (Resonance Free), προκειμένου να αντιμετωπίσουν προβλήματα εργασίας σε περιοχές όπου απαιτείται η ελάχιστη όχληση του περιβάλλοντος χώρου.

Τα προϊόντα της ICE είναι πιστοποιημένα και διαθέτουν έγκριση τύπου.

Μετά την συγχώνευση της ICE με την άλλη μεγάλη κατασκευάστρια PVE, συγχωνεύτηκαν και κάποια από τα μοντέλα των δύο εταιρειών. Εάν το μοντέλο ή τα χαρακτηριστικά που θέλετε δεν υπάρχουν στους παρακάτω πίνακες, επισκεφτείτε την σελίδα μας: Προϊόντα PVE.

Υψηλής συχνότητας σειρά Β για εκσκαφέα.

328B

3,2 kgm

275 kN

112 l/min

περισσότερα…

428B

4 kgm

344 kN

168 l/min

περισσότερα…

625B

6 kgm

411 kN

201 l/min

περισσότερα…

823B

8 kgm

464 kN

185 l/min

περισσότερα…

1223B

11,5 kgm

670 kN

326 l/min

περισσότερα…

Υψηλής συχνότητας σειρά SH για εκσκαφέα.

328SH

3,2 kgm

275 kN

112 l/min

περισσότερα…

428SH

4 kgm

345 kN

170 l/min

περισσότερα…

625SH

6 kgm

411 kN

201 l/min

περισσότερα…

823SH

8 kgm

465 kN

185 l/min

περισσότερα…

Μεταβλητής συχνότητας σειρά RF για εκσκαφέα.

6RFB

0 – 6,5 kgm

0 – 377 kN

138 l/min

περισσότερα…

6RFSH

0 – 6,5 kgm

0 – 377 kN

138 l/min

περισσότερα…

8RFB

0 – 7,5 kgm

0 – 435 kgm

185 l/min

περισσότερα…

8RFSH

0 – 7,5 kgm

0 – 435 kN

185 l/min

περισσότερα…

12RFB

0 – 12 kgm

0 – 700 kN

261 l/min

περισσότερα…

20RFB

0 – 19 kgm

0 – 1100 kN

499 l/min

περισσότερα…

23RFB

0 – 23 kgm

0 – 1350 kN

561 l/min

περισσότερα…

NF κανονικής συχνότητας ελεύθερα αναρτώμενες.

416L

23 kgm

647 kN

359 L/min

περισσότερα…

32NF

32 kgm

955 kN

370 L/min

περισσότερα…

815C

46 kgm

1250 kN

610 L/min

περισσότερα…

55NF

55 kgm

1711 kN

617 L/min

περισσότερα…

82NF

81 kgm

2567 kN

888 L/min

περισσότερα…

1412C

110 kgm

2300 kN

830 L/min

περισσότερα…

130NF

130 kgm

2794 kN

1293 L/min

περισσότερα…

150NF

150 kgm

3224 kN

1293 L/min

περισσότερα…

170NF

170 kgm

3654 kN

1293 L/min

περισσότερα…

200NF

200 kgm

4300 kN

1680 L/min

περισσότερα…

250NF

250 kgm

5374 kN

1600 L/min

περισσότερα…

300NF

300 kgm

6150 kN

2800 L/min

περισσότερα…

HF υψηλής συχνότητας ελεύθερα αναρτώμενες.

1423C

14 kgm

812 kN

370 L/min

περισσότερα…

Για περισσότερα μοντέλα, επισκεφτείτε την σελίδα μας: Προϊόντα PVE.